قیام دوباره حُجْربن عَدی
71 بازدید
محل نشر: فصلنامه صراط، مؤسسه آموزشی - پژوهشی مذاهب اسلامی، شماره10، پاییز 1392
نقش: نویسنده
سال نشر: 0000/00/00
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده: حجر بن عدی از اصحاب بر جسته و بارز پیامبر اسلام(ص) و از یاران و دلدادگان و عاشقان امیرالمؤمنین (ع) است. وی در بعضی از فتوحات اسلامی، نقش بسزایی داشت و در مدت خلافت علی (ع)در هر سه جنگ آن حضرت حضور داشت و در بعضی از آنها جزء فرماندهان دلاور بود. حجر عابدی پارسا، مجاهدی نستوه و ظلم ستیز، آمر به معروف و ناهی از منکر و در عین حال شیفته نماز و نیایش، مستجاب الدعوه بود که به «راهب اصحاب محمد» معروف است. حجر بن عدی بعد از شهادت حضرت علی (ع)با ظلم و جور و بدعت‌های معاویه به مبارزه برخاست و کارگزاران وی را مورد اعتراض قرار داد که در نهایت مورد کینه معاویه قرار گرفت و همان طور که پیامبر خدا (ص)و امیرالمؤمنین (ع)پیش بینی کرده بودند به دستور معاویه و در حالی که در بند غل و زنجیر بود به شهادت رسید. جالب این که بیش از هزار سال از شهادت مظلومانه حجر می‌گذرد که یک بار دیگر فرزندان بنی‌امیه حجر را مورد کینه دیرینه خود قرار دادند و بعد از تخریب مرقد وی، جسد پاک و مطهر او را در حالی که هنوز سالم و خون آلود بود به جای نامعلومی انتقال دادند. آری حجر بعد سال‌ها دوباره قیام کرد و امویان زمان را رسوا نمود.