مهدویت از منظر صحیحین
63 بازدید
محل نشر: همایش علمی - تحقیقی مذاهب اسلامی، چابهار، بهمن ماه1390
نقش: نویسنده
سال نشر: 0000/00/00
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در منابع و مصادر اهل‌سنت، بویژه در صحاح سته، به احادیث مهدویت پرداخته شده و در این میان صحیح بخاری و صحیح مسلم، اگرچه به صورت وضوح و صریح احادیثی در این باره بیان نکرده‌اند؛ اما این بدان معنا نیست که اصل مهدویت مورد تأیید شیخین نباشد و حدیث صحیحی در این باره نقل نکرده باشند، بلکه روایات مهدویت در زمینه‌های مختلفی وارد شده که صحیحین به طور اجمال به آنها اشاره کرده و در کتاب‌های معتبر دیگر اهل‌سنت این احادیث را به امام مهدی (عج) تفسیر کرده و از احادیث شیخین رفع اجمال کرده‌اند.