زهری در نگاهی دیگر
65 بازدید
محل نشر: نشزیه داخلی صراط، ویژه مذاهب اسلامی
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
محمد بن زهری از جمله روات صحاح سته و دانشمندان اهل‌سنت است که با وجود توثیقات بعضی از علمای اهل‌سنت در حق او، بعضی دیگر از محققین اهل‌سنت ایشان را جرح کرده و بیان داشته‌اند که وی دشمن علی علیه السلام و از علمای درباری و توجیه کننده ظلم و ستم آنها بوده که به همین خاطر امام سجاد علیه السلام در نامه‌ای او را نسبت به همکاری با ظلمه برحذر داشته و آگاه نموده است.