سنت از دیدگاه مذهب شافعی
69 بازدید
محل نشر: نشریه داخلی صراط، ویژه مذاهب اسلامی
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این نوشتار روش و منهج استنباط از سنت که یکی از منابع مشترک بین مذاهب اسلامی است، از نظز مذهب شافعی بازکاوی می‌گزدد و در پایان نقد مختصری بر این روش بیان خواهد شد.